Kwantitatief of kwalitatief onderzoek


Vaak wordt er gesproken over kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Welk onderzoek is nu voor u geschikt?

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek geeft concrete, diepgaande informatie en beantwoordt vooral vragen over het ‘hoe en waarom’. Het geeft een inhoudelijk beeld van pluspunten en verbeterpunten die direct gebruikt kunnen worden voor het perfectioneren van de service en kwaliteit van uw organisatie. De meeste Mystery Reviews® zijn kwalitatieve onderzoeken waarbij wij middels een combinatie van open associatie- en gesloten vragen in kaart brengen wat uw gasten, klanten of patiënten daadwerkelijk ervaren. De methodiek kan betrouwbaar zijn. Graag brengen wij u op de hoogte hoe we deze vorm zo betrouwbaar mogelijk maken. Andere vormen van kwalitatief onderzoek zijn bijvoorbeeld interviews of focusgroepen.

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek wordt vooral gebruikt als tevredenheidsonderzoek onder klanten, gasten of patiënten. Klanten vullen na afloop van een contactmoment met uw organisatie een vragenlijst in. Door een grote hoeveelheid steekproeven te nemen is de betrouwbaarheid van deze onderzoeken hoog. Ook de bereikbaarheid van uw organisatie kan worden getoetst middels kwantitatief onderzoek. Kwantitatief onderzoek brengt het ´wat en wanneer´ in beeld. De meest voorkomende kwantitatieve onderzoeken zijn patiënttevredenheidonderzoeken, medewerkertevredenheidsonderzoeken en klanttevredenheidonderzoeken.

Graag geeft Mystery Review u advies welke methodiek perfect bij uw organisatie past. Dit kan ook een combinatie van beide zijn. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.