Privacy Policy

mystery shoppers


 

Wij vinden het bij Mystery Review enorm belangrijk dat er uiterst zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan. In dit document leggen we graag uit waarom en welke gegevens wij verzamelen. Wij houden ons aan algemeen gehanteerde beveiligingsstandaarden.

We gaan altijd vertrouwelijk met je gegevens om. Alle informatie die je online aan ons verstrekt wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die toegang hebben gekregen tot deze gegevens. Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo voorkomen we dat verkeerde mensen, verkeerde dingen kunnen doen met jouw gegevens.

Wat we verzamelen en waarom?

Wij verzamelen persoonsgegevens van shoppers teneinde de juiste persoon naar de juiste opdracht te sturen om vervolgens een vergoeding uit te kunnen betalen. Een of meerdere dingen kunnen we van je bijhouden:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer en emailadres
  • Bsn nummer
  • Bankrekeningnummer
  • Mocht je ZZP-er zijn: kvk nummer en btw nummer

Als je vragen hebt, je persoonsgegevens wilt verwijderen (recht om vergeten te worden) of meer informatie wil over de persoonsgegevens die wij van je hebben, neem dan contact met ons op. Wij bewaren je gegevens nooit langer dan 1 jaar tenzij het gegevens betreft die nodig zijn om fiscale en wettelijke redenen. Meer informatie vind je in onze algemene voorwaarden.